Volkstuinen Deurne

OPGELET: U KAN IN 2019 GEEN TUIN MEER AANVRAGEN, ONZE WACHTLIJST ZIT OVERVOL.



U doet een tuinaanvraag via "contact", u vult het formulier volledig in met alle gegevens. U krijgt binnen enkele weken een bevestiging dat u werd opgenomen in de wachtlijst. U houdt rekening met een (lange) wachttijd, wij nemen contact op met u wanneer u aan de beurt bent.

U betaalt dan instapkosten 25€, huur per jaar 45€ en indien er een tuinhuis van de vzw aanwezig is éénmalig een bijdrage van 50€ voor het gebruik hiervan.  De eerste keer wordt dit cash geregeld met de toezichter bij inschrijving.


U ontvangt een algemeen reglement dat dient nageleefd te worden. Het eerste jaar is een "proefjaar". Indien wij merken dat de tuin niet of onvoldoende wordt bewerkt zien wij ons verplicht deze over te laten aan een andere kandidaat van onze lange wachtlijst. Deze maatregel kan altijd genomen worden door de raad van bestuur na aangeven van de toezichter of de mensen die de jaarlijkse controle uitvoeren.

In de loop van november krijgt u een betalingsverzoek voor de huur van het volgende jaar. Aanpassingen aan de huurprijs zijn mits de goedkeuring van de algemene vergadering altijd mogelijk. U betaalt de huur voor 15 december indien u de tuin wenst te behouden.

Indien u een abonnement op het tijdschrift "Tuinhier" wenst betaalt u 5€ extra.